Newsletter

Zapisz się do listy mailingowej

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH
WARUNKÓW SPRZEDAŻY!

WYBIERAJĄC MIESZKANIE W INWESTYCJI FREEDOM SKORZYSTAJ Z ELASTYCZNEGO SYSTEMU PŁATNOŚCI.


Wpłacasz 10% wartości mieszkania przy umowie deweloperskiej, a pozostałą część regulujesz wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.

FREEDOM gwarantuje także bezpieczeństwo transakcji dzięki zastosowaniu rachunku powierniczego według wymogów ustawy deweloperskiej.
W doborze najkorzystniejszej formy finansowania pomogą nasi doradcy kredytowi.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO SKORZYSTANIA
Z PROGRAMU:


  • wiek do 35 lat
  • powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75m 2 (dla rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci – 85m 2)
  • kredyt w kwocie stanowiącej co najmniej 50% wartości mieszkania, w złotówkach, na okres co najmniej 15 lat
  • cena brutto  1 metra kwadratowego mieszkania  w Poznaniu nie może przekraczać  5 924,60 zł (ogłaszany kwartalnie wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni mieszkalnej)

FREEDOM OFERUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z DOPŁAT DO WYBRANYCH MIESZKAŃ W PROGRAMIE MIESZKANIE DLA MŁODYCH, CO ZNACZNIE UŁATWIA REALIZACJĘ MARZEŃ O WŁASNYM MIESZKANIU.


MdM to rządowy program wsparcia młodych osób w nabyciu pierwszego mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparcie zwiększa zdolność kredytową lub może stanowić wkład własny, wymagany przez banki przy finansowaniu zakupu nieruchomości. Z dopłat mogą skorzystać single w wieku do 35 lat oraz rodziny – w tym przypadku decyduje wiek młodszego
z małżonków, którzy nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego lokalu mieszkalnego. Lokal musi być nabywany dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, nie może być sprzedany, wynajęty lub przekształcony w ciągu 5 lat po uzyskaniu wsparcia.

DOPŁATĄ W RAMACH PROGRAMU MDM OBJĘTYCH MOŻE BYĆ MAKSYMALNIE 50M 2 MIESZKANIA SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI PROGRAMU. MOŻNA UZYSKAĆ:

  • 10% wartości mieszkania w przypadku singli lub rodzin bezdzietnych
  • 15% wartości mieszkania w przypadku posiadania co najmniej jednego dziecka
  • Dodatkowo, jeżeli w ciągu 5 lat od zakupu pojawi się trzecie lub kolejne dziecko w rodzinie